แคลอรี่ ที่เหมาะสม จำนวนแคลอรี ที่มนุษย์ต้องการ ในแต่ละวัน ปริมาณเท่าไหร่ ?

แคลอรี่ ที่เหมาะสม ในด้านโภชนาการ พลังงานที่ผู้คน ได้รับจากอาหาร และเครื่องดื่ม ที่พวกเขาบริโภค และพลังงาน ที่พวกเขาใช้ ในการออกกำลังกาย ควรอยู่ที่เท่าไหร่

แคลอรี่ ที่เหมาะสม สำหรับหนึ่งวัน แคลอรี่คืออะไร คือหน่วยวัดพลังงาน อย่างหนึ่งของอาหาร ( แคลอรี่ ตัวย่อ = Cal ) ไม่ใช่ทุกคน ที่ต้องการแคลอรี เท่ากันในแต่ละวัน

ผู้คนต่างมี เมตาบอลิซึม ที่แตกต่างกัน ซึ่งเผาผลาญ พลังงานในอัตรา ที่แตกต่างกัน และบางคนมี ไลฟ์สไตล์ที่ กระฉับกระเฉง กว่าคนอื่น ๆ

แคลอรี่ ที่เหมาะสม

ปริมาณแคลอรี่ ที่แนะนำต่อวัน ขึ้นอยู่กับปัจจัย หลายประการ ได้แก่ :

 • สุขภาพทั่วไปโดยรวม
  ความต้องการ การออกกำลังกาย
  เพศ
  น้ำหนัก
  ความสูง
  รูปร่าง
  แคลอรี่และสุขภาพ

ร่างกายมนุษย์ ต้องการแคลอรี่ เพื่อความอยู่รอด หากไม่มีพลังงาน เซลล์ในร่างกาย ก็จะตาย หัวใจและปอด จะหยุดทำงาน และอวัยวะต่าง ๆ จะไม่สามารถ ดำเนินกระบวนการ พื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการใช้ ดำรงชีวิตได้ ผู้คนดูดซับ พลังงานนี้จาก อาหารและเครื่องดื่ม

หากผู้คนบริโภค แคลอรี่ตามจำนวน ที่ต้องการใน แต่ละวันเท่านั้น พวกเขาก็อาจ จะมีสุขภาพ ที่ดีได้ด้วย การบริโภค แคลอรี่ที่ต่ำ หรือสูงเกินไป จะนำไปสู่ ปัญหาสุขภาพ ได้ในที่สุด อาจจะใช้ ตารางเผาผลาญแคลอรี่ เป็นตัวช่วยก็ได้

จำนวนแคลอรี ในอาหารบอกเรา ว่าอาหารนั้นมี ศักยภาพเท่าใด แต่ไม่ใช่แค่ แคลอรี่ ที่มีความสำคัญ แต่ยังรวมถึง สารที่นำ แคลอรีไปใช้ด้วย บางคนอาจ คํานวณแคลอรี่ วิ่ง เพื่อช่วยเผาผลาญ

___ หลงวาริน ___

Scroll to Top